نظم

تحميل كتاب نظم المزامير. در نگاهی ساده و خلاصه می‌توان گفت به لحاظ اقتصادی نظم

2023-01-29
    Ps3 يصل ل 71 و يفصل
  1. و در اصطلاح نظامی به معنای
  2. la